Top menu

Garantie

Deze garantie geldt voor Goldline sauna’s  gefabriceerd na 1 mei 2014.

25 Jaar gelimiteerde garantie op de heaters, vijf jaar gelimiteerde garantie op de cabine, twee jaar gelimiteerde garantie op de elektrische onderdelen, een jaar garantie op de radio-cd speler.

Deze cabine is uitsluitend voor gebruik binnen. De garantie vervalt wanneer de sauna buiten geplaatst wordt.

Gelimiteerde garantie op de vervangbare onderdelen van de infraroodsauna. We garanderen dat dit product vrij is van defect aan materiaal. Onderdelen die defect gaan binnen de garantie periode zullen worden gerepareerd, behalve wanneer de defecten zijn te wijten aan nalatigheid, misbruik, ongeautoriseerd gebruik, incorrecte installatie of slijtage.
Wij dekken niet de kosten welke aanwijsbaar zijn door demontage en hermontage van de unit. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten door geroutineerd onderhoud, verrekeningen of wijzigingen van de elektronische onderdelen.

Onderdelen die als defect worden aangegeven moeten voor transport vooraf worden betaald aan ons en het gerepareerde onderdeel zal worden teruggezonden. Wanneer het product aan ons wordt toegezonden moet dit worden vergezeld door de aankoopbon, bewijs van aankoopdatum, naam van afzender, adresgegevens, telefoonnummer en andere informatie betreffende het product.
Deze garantie geldt voor alle producten gefabriceerd na 1 mei 2014.

Deze garantie kan alleen worden verlengd door de fabrikant en beëindigd na overdracht van eigenaar. Deze garantiebepalingen gelden niet voor industrieel gebruik, verhuur, club of commerciële doeleinden. Deze garantiebepalingen worden niet nageleefd bij het verkeerd gebruiken van de sauna, verwaarlozing, ongelukken, misbruik, incorrecte installatie, inbegrepen maar niet gelimiteerd brand, oververhitting of andere oorzaken veroorzaakt door de natuur. Onder geen enkele omstandigheden kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade aan het product, de componenten en onderdelen bevestigd, of geïnstalleerd in de sauna. Noch voor letsel aan een persoon, schadeclaims door verkeerd gebruik, verkeerde installatie of verkeerde service van het product. De koper is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het product goed toegankelijk is zodat de benodigde werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. De koper moet de aankoopdatum, rekening of pakbon kunnen tonen wanneer de fabrikant hier om vraagt. Alle kosten voor het verwijderen en herinstalleren van de sauna inclusief transport en voorrijkosten kunnen worden verhaald op de koper.

Comments are closed.